O DRUŽBI

DRUŽBA

Revidicom, revizijska družba, d. o. o., je bila ustanovljena leta 1996. Danes smo revizijska družba z zaposlenim pooblaščenim revizorjem, tremi pooblaščenimi revizorkami, ter dvema pomočnicama v reviziji kar nas uvršča med srednje revizijske družbe v Sloveniji, s primerno usposobljenim kadrom za revidiranje računovodskih izkazov. Dva izmed zaposlenih sta državna notranja revizorja, obe pomočnici pa se izobražujeta za državnega notranjega revizorja.

Zaradi spremembe zakona o revidiranju smo leta 2016 izvedli oddelitev in notranjo revizijo prenesli na družbo Revidicom plus, d.o.o.

KAKOVOST

Kakovost strokovnega dela je v naši revizijski družbi na prvem mestu. Merimo jo z izsledki nadzora ter večletnim sodelovanjem z našimi naročniki.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno z ZRev-2 opravila zadnji nadzor, nad zakonitostjo in kakovostjo dela revizijske družbe Revidicom, d.o.o. in pooblaščenima revizorjema dr. Stankom Čokelcom in Ksenijo Florjančič, univ. dipl. ekon., v letu 2021, z namenom preverjanja, ali revizijska družba in pooblaščena revizorja ravnata v skladu z ZRev-2, Uredba (EU) št. 537/2014, Pravili revidiranja in drugimi zakoni. Agencija ocenjuje, da revizijska družba in pooblaščena revizorja pri poslovanju zagotavlja skladnost s strokovnimi in zakonskimi podlagami.

STROKOVNOST

Ukvarjamo se tudi s strokovnim in znanstvenim raziskovanjem. Rezultat tega dela so številni objavljeni strokovni in znanstveni članki ter knjigi Davčno svetovanje in Davčna morala in davčne utaje

.

PODROČJE DELOVANJA

Opravljamo revizije računovodskih izkazov pri gospodarskih družbah iz proizvodnje, v kmetijstvu in gozdarstvu, v družbah, ki se ukvarjajo s storitvami, v javnih podjetjih in stanovanjskih skladih.

Razen revidiranja računovodskih izkazov opravljamo tudi notranje revizije v javnih zavodih, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in zdravstva.

PRISOTNI PO SLOVENIJI

 • PROIZVODNA, TRGOVSKA IN STORITVENA PODJETJA
 • PODJETJA, KI OPRAVLJAJO GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
 • ZADRUGE
 • STANOVANJSKI SKLADI
 • JAVNE AGENCIJE
 • NOTRANJE REVIZIJE V DIJAŠKIH DOMOVIH, VRTCIH, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH, DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV, LEKARNAH IN DRUGIH JAVNIH ZAVODIH

STORITVE

 • REVIZIJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
 • REVIZIJE KONSOLIDARNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
 • NOTRANJE REVIZIJE
 • POSLI PREISKOVANJA
 • DOGOVORJENI POSTOPKI
 • REVIZIJE ZA NAMEN PRISILNE PORAVNAVE
 • REVIDIRANJE STVARNIH VLOŽKOV
 • IZREDNE IN USTANOVITVENE REVIZIJE

ZAPOSLENI

KSENIJA FLORJANČIČ

Direktorica
Pooblaščena revizorka
EVA
ČOKELC
KOSEC

Direktorica
Pooblaščena revizorka Davčna svetovalka

DR. STANKO ČOKELC

Prokurist
Pooblaščeni revizor
Preizkušeni davčnik
Državni notranji revizor


PETRA
GOLENAČ

Vodja notranje revizije

SUZANA
POMER

Pooblaščena revizorka
Preizkušena državna notranja revizorka.

NOVEJŠE PUBLIKACIJE

Ukvarjamo se tudi s strokovnim in znanstvenim raziskovanjem. Rezultat tega dela so številni objavljeni strokovni in znanstveni članki in knjige. Leta 2013, je bila v založbi Lex Localis izdana knjiga Davčno svetovanje in leta 2016 druga knjiga, Davčna morala in davčne utaje v zbirki srebrna knjiga pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

POROČILO O PREGLEDNOSTI
ZA LETO 2023

Avtor(ji): Revidicom, revizijska družba, d.o.o. Objavljeno: april 2024

POROČILO O PREGLEDNOSTI
ZA LETO 2022

Avtor(ji): Revidicom, revizijska družba, d.o.o. Objavljeno: april 2023

POROČILO O PREGLEDNOSTI
ZA LETO 2021

Avtor(ji): Revidicom, revizijska družba, d.o.o. Objavljeno: april 2022

POROČILO O PREGLEDNOSTI
ZA LETO 2020

Avtor(ji): Revidicom, revizijska družba, d.o.o. Objavljeno: april 2021

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHANGING TAX LEGISLATION IN SLOVENIA AND SELECTED COUNTRIES

Avtor(ji): Dr. Vesna Štager, dr. Stanko Čokelc & Maruša Fras Vengušt Objavljeno: november 2017

KAKOVOST REVIDIRANJA

Avtor(ji): Dr. Stanko Čokelc in dr. Vesna Štager Objavljeno: avgust 2018

NOVEJŠE BLOG OBJAVE

 • in Objave

  KAZNOVANJE DAVČNIH UTAJ

  Dr. Stanko Čokelc Pri ravnanju davčnih zavezancev izhajamo iz klasične ekonomske teze, da osebe sprejemajo za maksimiranje svojih koristi racionalne in subjektivno koristne odločitve; iz množice možnosti izberejo tisto, ki jim prinaša največjo korist, v našem primeru privarčevani davek, in povzroča najmanj žrtev. Davčna stopnja določa koristnost da...

Pišite nam!

Sedež družbe: Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor

Pisarna Maribor: Strossmayerjeva ulica 28, 2000 Maribor

Pisarna Ljubljana: Prešernova cesta 1, 1000 Ljubljana

041 614 633

TOP