Eva Čokelc Kosec, mag. ekon. in posl. ved

Vodja pisarne

Pooblaščena revizorka 
Davčna svetovalka

040 773 415

Eva je leta 2011 je diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2016 je na isti fakulteti zaključila podiplomski študij in pridobila naziv magistrica ekonomskih in poslovnih ved. 

V začetku leta 2018 je pridobila licenco davčne svetovalke in je vpisana v register pri Davčno svetovalni zbornici. Od leta 2018 se je pri Slovenskem inštitutu za revizijo izobraževala za pridobitev naziva pooblaščeni revizor in državni notranji revizor. V letu 2022 je pridobila naziv pooblaščena revizorka. 

Eva ima večletne izkušnje v reviziji, saj je že v času dodiplomskega študija na Ekonomsko poslovni fakulteti v revizijski družbi Revidicom, d. o. o. opravljala naloge asistenta v reviziji. Sprotno se izobražuje na področju metodike revidiranja, davščin in računovodstva.

TOP