dr. Stanko Čokelc

Direktor
Pooblaščeni revizor
Preizkušeni davčnik
Državni notranji revizor

041 614 633

Dr. Stanko Čokelc je ustanovitelj revizijske družbe Revidicom d. o. o. Ima 25 let izkušenj na področju revidiranja gospodarskih družb ter notranjega revidiranja v javnem sektorju. Na področju  davčnega svetovanja ima bogate izkušnje svetovanja pri prestrukturiranju družb in pri statusnih  preoblikovanjih družb.

Dr. Stanko Čokelc je leta 1981 je diplomiral na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. Podiplomski študij je zaključil leta 1992 in pridobil akademski naziv magister ekonomskih znanosti s področja računovodstva.  Leta 2011 je na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Primernost pravne ureditve davčnega svetovanja za razvoj kakovosti in odgovornosti davčnega svetovanja.

Ministrstvo za finance RS mu je leta 1993 podelilo naziv pooblaščeni revizor, leta 2005 pa naziv državni notranji revizor. Leta 2000 je od Slovenskega inštituta za revizijo pridobil strokovni naziv preizkušeni davčnik.

Več let je sodeloval z Ekonomsko poslovno fakulteto pri izvajanju študijskega procesa programa računovodstva in revizije. Že leta 1998 je bil namreč izvoljen v naziv višjega predavatelja za omenjeno področje.

V revizijski družbi Revidicom, d. o. o., je zaposlen od ustanovitve v letu 1997, pred tem pa je v mednarodni revizijski hiši Ernst & Young vodil revizijsko pisarno v Mariboru.

Je avtor številnih člankov s področja davčne skladnosti, davčnih utaj, davčne morale, kakovosti davčnega svetovanja in preiskovanja prevar.

TOP