Suzana Pomer, univ. dipl. ek.

pooblaščena revizorka in preizkušena državna notranja revizorka

031 640 002

Od septembra 1995 do septembra 2003 je bila zaposlena v mednarodni revizijski družbi Ernst & Young Slovenija, d. o. o. V okviru te zaposlitve je delovne izkušnje na področju revidiranja velikih proizvodnih in trgovskih družb pridobila tudi v tujini.

Tako je bila v letih 1998 do 2000 na izpopolnjevanju v družbi Ernst & Young, Sydney, Avstralija. Poleg delovnih izkušenj pri revidiranju računovodskih izkazov velikih in srednjih avstralskih družb je poglobila tudi svoje znanje metodologije revidiranja in angleškega jezika, ki ga aktivno obvlada.

V letih od 2003 do 2007 je bila zaposlena na Pošti Slovenije kot vodja službe notranje revizije in tako razširila svoje znanje in pridobila izkušnje na področju izvajanja notranjih revizij.

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru je v letih 2003 do 2008 vodila vaje in predavanja na katedri za računovodstvo in revizijo. Njeni glavni področji sta bili uporaba računalniško podprtih tehnik v reviziji in notranja revizija. Prav tako je v letih 2004 do 20012 sodelovala z regionalno ustanovo, Centrom za razvoj financ (Center of Excellence in Finance - CEF), na področju prevajanja mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor (IPSAS) ter gradiv za program izobraževanja notranjih revizorjev javnega sektorja (za pridobitev nazivov državni notranji revizor in preizkušen državni notranji revizor).

Danes opravlja revizije računovodskih izkazov s poudarkom na gospodarskih družbah proizvodnih in storitvenih dejavnosti (gre predvsem za slovenska podjetja s tujim lastništvom, kjer je zahtevano poročanje matičnim podjetjem v tujini) ter gospodarske družbe, ki opravljajo javno službo. Prav tako je specializirana za notranje revizije v javnih zavodih, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja ter kulture. Pri Uradu za nadzor proračuna je vpisana tudi v register preizkušenih državnih notranjih revizorjev.

Zadnja leta poslovno sodeluje tudi s podjetjem Lek, d. d., v oddelku finančne kontrole in koordinacije, kjer pomaga pri preverjanju delovanja notranjih kontrol podjetja, v skladu z navodili matične družbe.

TOP