Petra Golenač

Vodja notranje revizije

051 301 565

Petra je leta 2002 diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru na smeri računovodstvo, trenutno na omenjeni fakulteti zaključuje magistrski študij računovodstva, revizije in davščin.

V letu 2018 je pridobila licenco preizkušene poznavalke računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju, hkrati pa se na Slovenskem inštitutu za revizijo izobražuje za pridobitev naziva državni notranji revizor. Z revizijskima družbama Revidicom plus in Revidicom d. o. o., kjer je zaposlena od leta 2017, pa poslovno sodeluje že več let.

Petra ima 15 let delovnih izkušenj v računovodstvu, ki jih je pridobila z delom v računovodskih servisih. Opravljala je samostojno vodenje poslovnih knjig za storitvena, proizvodna in trgovska podjetja ter zavode in društva. Zadnja tri leta je njeno delo in izobraževanje usmerjeno predvsem na področje notranje revizije v javnih zavodih.

TOP