Ksenija Florjančič

Direktorica
Pooblaščena revizorka

031 365 655

Ksenija ima več kot 15 let izkušenj s področja revidiranja. Študirala je na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru na smeri računovodstvo in revizija, kjer je diplomirala leta 2003. Pri  Slovenskem inštitutu za revizijo je naziv pooblaščena revizorka pridobila leta 2015, leta 2016 pa je v revizijski družbi Revidicom d. o. o., kjer je zaposlena od leta 2003, postala direktorica.

V revizijski karieri si je pridobila bogate izkušnje na področju revidiranja gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnimi in storitvenimi dejavnostmi, stanovanjskih skladov, ter družb, ki opravljajo dejavnosti gospodarskih javnih služb. 

Med pomembna področja njenega angažiranja sodi revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanje in revizije za namene prisilnih poravnav. Pri reviziji, daje poseben poudarek davčnim posledicam poslovnih dogodkov.

TOP